תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

המרכז הרפואי תל אביב מחוייב לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם עפ"י נוהל משה"ב,והנוהל ההרמוני הבינלאומי העדכני לביצוע תהליכים קליניים נאותים.במטרה להבטיח את זכויותיו ,בטיחותו,ובריאותו של כל משתתף


במרכז הוקם גוף מבקר, הפועל על-פי:

 

גוף מבקר -"גוף הממונה עלידי הנהלת המרכז הרפואי או מי מטעמה לבדיקה וניטור הניסויים הרפואיים שאושרו במוסד".

הגוף המבקר הינו בלתי תלוי בחוקרים או ביוזמי המחקר.

הגוף המבקר פועל בכפיפות למנכ"ל המרכז הרפואי ומדווח לו.

דיווח תוצאות הבקרה מועבר ע"י מנכ"ל המרכז הרפואי בדיווח חצי שנתי למשרד הבריאות.

 

הגוף המבקר מונה 5 חברים; תוקף מינויים הינו ל-3 שנים.

הגוף כפוף למנכ"ל ביה"ח.

חברי הגוף המבקר

עו"ד רות פרי - יו"ר
פרופ' חיים מצקין
פרופ' שמואל קויתי
עו"ד ד"ר א.ויינרוט - נציג ציבור
ד"ר מיכל רול

מרכזת הגוף המבקר

ליאורה אתגר

טל': 03-6973195

דוא"ל: liorae@tlvmc.gov.il

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון