תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

יעל אוריון

קורות חיים

השכלה

 • ​ ביה"ס לרפואה, האוניברסיטה העברית
 • רפואה פנימית - בית חולים "מאיר"
 • המטולוגיה- בית חולים "מאיר"
 • גריאטריה- מרכז רפואי "שהם"
 • מומחיות ברפואה פליאטיבית במסגרת "דור הביניים"
 • ​ מומחית לרפואה פנימית, המטולוגיה, גריאטריה ורפואה פליאטיבית
 • כיום מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית, מרכז רפואי תל-אביב, איכילוב
 •  2013-2017- מנהלת מחלקות סיעוד מורכב תומך, מרכז רפואי "שהם"
 • 2001-2010- מנהלת יחידה להמשך טיפול, שירותי בריאות כללית
 • האיגוד הישראלי לרפואה פנימית
 • האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולעירויי דם
 • האיגוד הישראלי לגריאטריה
 • האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית
 • עמותת "תמיכה" (חברת הנהלה)

תפריט ניווט תחתון