תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תקוה בן דוד

קורות חיים

השכלה

2004-2007  - BA בניהול מערכות בריאות,  מכללת אריאל.
2003 - הנחיית קבוצות, המרכז הרפואי ת"א.
1989 - קורס על בסיסי מנהל, המרכז הרפואי ת"א.
1983 - אחות מוסמכת.
1974 - אחות מעשית ביה"ס שיינברון.
1985- 2017 - אחות אחראית פנימית ג .
1983-1985 -  סגנית אחות אחראית פנימית ג,  ביה"ח הדסה ת"א .
1974-1983-  אחות צוות פנימית ג, ביה"ח הדסה ת"א .
2001 - עובדת מצטיינת פרס מנהל מרת"א
1989 - עובדת מצטיינת בעיריית ת"א עיתון ידיעות

תפריט ניווט תחתון