תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

חלוקת אוכל

 • ארגון וסידור עגלת האוכל בצורה אסתטית.
 • חלוקת אוכל למטופלים, תוך הקפדה על אי-מתן אוכל לחולים הנמצאים בצום עקב בדיקות.
 • איסוף הכלים בתום הארוחות.
 • סיוע בהאכלה לפי הנחיית האחות.
 • הזמנת כלכלה לכלל המטופלים, כולל תפריטים מיוחדים.
 • חלוקת שתייה למטופלים.
 • היענות לקריאות המטופלים.

המטופל וסביבתו

 • ליווי חולים עצמאיים לפי הצורך.
 • הכנת עגלה עם ציוד לסידור המחלקה.
 • ניקיון מיטה ריקה ממטופל והצעתה; סידור וניקיון סביבת המטופל - ארונית, דרגש, כיסאות.
 • בדיקה ודיווח על תקינות פעמונים ונורות.


תחזוקת חדרי האשפוז והמחלקה

 • תחזוקה וניקיון של המכשור המחלקתי.
 • מעקב והזמנת ציוד משקי וכביסה; פירוק וסידור הציוד.
 • סידור וניקיון פינת התה, המקרר והמיקרוגל.
 • שליחויות בין המכונים השונים, המטבח, בית המרקחת, המעבדה והמחלקות.


תפקידי מזכירות בדלפק תחנת האחות

 • היענות למטופלים ומשפחותיהם בכל שאלה ובקשה לפי הצורך, והפנייתם לאחות המטפלת.
 • מתן מענה לפניות טלפוניות וקיום קשר עם גורמי פנים וחוץ. 
 • טיפול בדגימות מעבדה, הכנת טפסים ומבחנות.
 • שליפת בדיקות מעבדה מהמחשב המחלקתי.
 • קבלת חולים ושחרורם; עדכון דרך המחשב.
 • הבאת ומיון דואר נכנס.
 • צילום מסמכים.
 • תיוק מסמכים; הזמנת ציוד וסידור דלפק הקבלה.
 • טיפול בזימון תורים לניתוח, לאשפוז, לטיפול אמבולטורי וכדומה.
 • טיפול שוטף בתיקי המטופלים והזמנת מדבקות ממשרד הקבלה.
 • הכנת רשימה של מצבת מטופלים.
 • טיפול במרשמים לבית המרקחת, לפי הנחיית האחיות.
 • הבאת וחלוקת תלושי שכר.

תפריט ניווט תחתון