תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

ריפוי בעיסוק - מכון

​מחלקה וטיפול יום פסיכיאטרי

במסגרת הטיפול בריפוי בעיסוק  נעשית הערכה תפקודית של יכולות האדם ושל הגורמים המקשים עליו. נערכים אבחונים והערכות לקביעת רמות תפקוד ובניית תכניות טיפול. ההערכות כוללות שאלונים תפקודיים ואבחונים קוגניטיביים-ביצועיים.

בהתאם לרצונות האדם ותוצאות ההערכה נקבעות תכניות טיפול מותאמות, תוך התייחסות לתפקודו בתחומי החיים השונים.

מטרות הטיפול הן השגת חיים עצמאיים בתפקודי יומיום, בעיסוק המרכזי (לימודים או עבודה) ובתחומי הפנאי וההשתתפות החברתית; שילוב האדם בחברה ובקהילה.

הטיפול בריפוי בעיסוק מתמקד בבחירת אמצעים ודרכים טיפוליות שיעזרו לאדם לחיות חיים בעלי משמעות. הטיפולים ניתנים במסגרת קבוצתית ופרטנית. במידת הצורך נוצר קשר עם מסגרות תמיכה ושיקום בקהילה (ביטוח לאומי, סל שיקום).

מרכז יום פסיכוגריאטרי

במרכז מאובחנים ומטופלים קשישים בעלי מחלות פסיכו גריאטריות (דיכאון, דמנציה וכו'). במסגרת הריפוי בעיסוק, ניתן מענה אבחוני וטיפולי בעיקר לבעיות העולות בתחום הקוגניטיבי. כמו כן, ניתן ייעוץ להתאמת הסביבה הפיזית להגברת עצמאות ושמירה על בריאות.

כחלק מהטיפול, נעשה בין היתר שימוש בכלים הבאים:

  • גינון טיפולי.
  • פינות סנוזלן.
  • מחשב טיפולי (מחשב לכל גיל).
  • קבוצות וטיפול פרטני.

ייעוץ והדרכת צוות, מטפלים ומשפחות בנושאים שונים, ביניהם: עיצוב הסביבה (כולל התקנת מכשירים ומתקנים להתאמת הסביבה הפיזית) עזרי תפקוד שונים, התאמת פעילות, פתרונות לבעיות התנהגות ושימוש בערכת פעילות מותאמת לדמנציה.

פרטי היחידה

03-6973420
בניין השיקום
קומה 2

תפריט ניווט תחתון