תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

במרכז הרפואי תל-אביב שוקדים על הכשרת מנהלי העתיד בתחום הרפואה.

החל משנת 2009 מתקיימות במרכז הרפואי ת"א השתלמויות ייחודיות לפיתוח רופאים מנהלים.
בהשתלמויות, הנערכות מדי שנה, משתתפים מנהלים בדרגי הביניים, סגני מנהלי מחלקות, מנהלי יחידות, מנהלי שירותים ומנהלי מרפאות.


כל השתלמות כוללת:

  • הרצאות במגוון נושאים מעולם ניהול הבריאות בעולם, בארץ ובמרכז הרפואי, תוך מתן דגש לתפקידים ניהוליים של המשתתפים.
  • עבודה פרטנית עם כל משתלם לפיתוח יכולות וסגנון הניהול שלו.

בין המרצים בהשתלמויות: מנהל המרכז הרפואי,  מנכ"ל משרד הבריאות , סמנכ"לים במרכז הרפואי ומרצים מאוניברסיטאות שונות.


ההשתלמויות מונחות על-ידי יועץ ארגוני מנוסה בתחום ניהול מערכות בריאות, וזוכות למוניטין רב במרכז הרפואי.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון