תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

להלן רשימת זמני ההמתנה לניתוחים, פעולות ובדיקות במחלקה האורתופדית לילדים.
בית החולים פועל בעקביות לצמצום משך ההמתנה לניתוחים.

זמני המתנה לניתוחים ובדיקות - אורתופדית ילדים

עקמת - עמוד שדרה

12-14 חודשים

CP ניתוח גרמי

24 שבועות

CP הארכות גידים

24 שבועות

מפרק ירך ואגן

20 שבועות

עיוותי גפיים

20 שבועות

​ניתוחי פגיעות ספורט בילדים​12 שבועות

(הזמנים המצויינים הינם זמני ההמתנה הממוצעים ממועד קביעת הניתוח/הפעולה)

למחלקה הארתופדית לילדים לחץ כאן >>
לצפייה בזמני המתנה לניתוחים ובדיקות במחלקות ומכונים אחרים לחץ כאן >>

תפריט ניווט תחתון