תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

להלן רשימת זמני ההמתנה לניתוחים, פעולות ובדיקות במחלקה האורתופדית לילדים.
בית החולים פועל בעקביות לצמצום משך ההמתנה לניתוחים.

זמני המתנה לניתוחים ובדיקות - אורתופדית ילדים

עקמת - עמוד שדרה

12-14 חודשים

CP ניתוח גרמי

24 שבועות

CP הארכות גידים

24 שבועות

מפרק ירך ואגן

20 שבועות

עיוותי גפיים

20 שבועות

​ניתוחי פגיעות ספורט בילדים​12 שבועות

(הזמנים המצויינים הינם זמני ההמתנה הממוצעים ממועד קביעת הניתוח/הפעולה)

למחלקה הארתופדית לילדים לחץ כאן >>
לצפייה בזמני המתנה לניתוחים ובדיקות במחלקות ומכונים אחרים לחץ כאן >>

תפריט ניווט תחתון