תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

להלן רשימת זמני ההמתנה לניתוחים, פעולות ובדיקות פה ולסת.
בית החולים פועל בעקביות לצמצום משך ההמתנה לניתוחים.

זמני המתנה לניתוחים ובדיקות - פה ולסת

לניתוח אלקטיבי או סמי-אלקטיבי

כ-4 שבועות 

לניתוח אמבולטורי

כ-4 שבועות 

לניתוח דחוף

כ-4 שבועות


(הזמנים המצויינים הינם זמני ההמתנה הממוצעים ממועד קביעת הניתוח/הפעולה)

לניתוחי פה ולסת לחץ כאן >>
לצפייה בזמני המתנה לניתוחים ובדיקות במחלקות ומכונים אחרים לחץ כאן >>

תפריט ניווט תחתון