תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

בכדי שנוכל להתחיל בתהליך, נבקשך לבצע מספר בדיקות במסגרת קופת החולים אליה את משתייכת.
את תוצאות הבדיקות יש לצלם* ולהביאן לפגישה הראשונה.

  • את רשימת הבדיקות הנדרשות תוכלי להוריד מהקישור הבא
  • *את תוצאות הבדיקות המקוריות השאירי ברשותך.

אנו מעריכים את זמנך היקר ומבקשים שתוודאי שכל הבדיקות הנדרשות בידייך טרם הגעתך לפגישה על מנת שנוכל להתקדם במהרה לשלב הבא בתהליך. 

תפריט ניווט תחתון