תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מחלת פרקינסון היא מחלה כרונית ניוונית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית, המתפתחת בהדרגה ובאיטיות. חולי פרקינסון נדרשים להתמודד עם הביטויים הגופניים של המחלה הפוגעת באופן משמעותי בתפקוד ובעצמאות, אך גם עם ההיבטים הנפשיים והחברתיים המשפיעים באופן ניכר על איכות חייהם.

 

ההיבטים הנפשיים במחלת פרקינסון משפיעים באופן ניכר על יכולת ההתמודדות של החולה ובני משפחתו עם הקשיים אותה מציבה המחלה. ירידה במוטיבציה, דיכאון וחרדה הם סימנים שכיחים במחלת פרקינסון. מקור התופעות האלה בשינויים הכימיים המוחיים שבבסיס המחלה, וכן בתרופות ובתגובות הנפשיות המשניות להתמודדות עם קשיי המחלה. להתמודדות חשיבות רבה בשימור תפקודי היום יום, בעצמאות, ובהמשך חיי היצירה והעשייה.

 

מודעות, פתיחות וערנות לקיומן של מצוקות רגשיות, יחד עם נכונות לדון בהיבטים השונים של קיום הקושי, מהווים את הצעד הראשון בכיוון של התמודדות. טיפול, תמיכה ועידוד יכולים להינתן על ידי הרופא, האחות, העובדת הסוציאלית או מטפלים אחרים. התמיכה יכולה להינתן  דרך קשר פרטני או קבוצתי, לפי צורכיהם של החולים ובני משפחותיהם.

 

בשנים האחרונות מתרבים הפרסומים בעולם ובארץ על חשיבותן של קבוצות תמיכה כחלק בלתי נפרד מהטיפול בחולים ובני משפחה.

 

מטרתן של קבוצות התמיכה הן מתן תמיכה, עידוד וחיזוק ההתמודדות של חולים ובני משפחותיהם, עיבוד התגובות הרגשיות שלהם, מתן מידע הקשור במחלה ופרישת דרכים נוספות לטיפול בחולה, לשמירת איכות החיים והתפקודים החברתיים.

 

קבוצות תמיכה מסיעות ללוקחים בהן חלק לספק צרכים רגשיים וחברתיים. לפרט הנכנס לקבוצה שלושה צרכים בסיסיים: הצורך בהשתייכות, הצורך בשליטה והשפעה והצורך בקבלה (ללא תנאי). צורכי הפרט הם אלה היוצרים את הדינמיקה במפגש הקבוצתי. העובדה כי כל משתתפי הקבוצה הנם חולי פרקינסון או בני משפחה יוצרת תחושה של קרבה והתחברות. בקבוצת תמיכה עולות סוגיות שונות המעסיקות את חברי הקבוצה. במהלך האינטראקציה בין החברים כל אחד מהמשתתפים תורם משהו לשיחה או לפעילות, וההזדמנות לחקור סוגיות בעלות חשיבות נותנת למשתתפים אומץ ומספקת תמיכה. כל אחד מהמשתתפים בקבוצה מוצא שהבעיה עמה הוא מתמודד ניתנת לטיפול, חרף היותה מורכבת, קשה ולעיתים מאיימת, משום שהיא משותפת לעוד חברים בקבוצה ומשום שקיימת בקבוצה תמיכה הדדית רבה.

 

אחד היתרונות בקבוצת תמיכה היא שאנשים יכולים לא רק להשתתף באופן פעיל בקבוצה אלא גם לראות אחרים משתתפים. קבוצת תמיכה היא סביבה בה יכולים החברים לקבל תגובות מאחרים על התנהגותם ולקבל מידע אודות השפעת התנהגותם על אחרים, מידע שאינו נגיש עבורם באופן רגיל. בקבוצת תמיכה הפרט יכול לנסות התנהגויות חדשות ולבטא רגשות, אם הוא בוחר לעשות זאת. ההשתתפות בקבוצה מאפשרת לפרט לבוא במגע ולחוות קשיים עם אנשים אחרים בסביבה מוגנת, תומכת וחברית.

 

הניסיון מראה שקבוצות תמיכה אלה, לחולי פרקינסון ובני משפחותיהם, יכולות להיות מקור לתמיכה, עידוד וחיזוק דרכי ההתמודדות של החולים ובני משפחותיהם.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון