תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

  1. המטופל נרשם בכניסה למחלקה לרפואה דחופה, ולאחר מכן מפנה אותו הפקידה לפי הקריטריונים - למיון שוכבים או למיון מהלכים (אמבולטורי).

  2. המטופל עובר מיון ראשוני על-ידי אחות, הקובעת את דחיפות הטיפול. תהליך זה מבטיח, כי הטיפול יינתן על פי הדחיפות הרפואית.

  3. משהופנה המטופל למיטת הטיפול, תבצע אחות הערכה ראשונית ותמדוד לחץ דם, דופק, חום, מצב נשימה ותעריך את עוצמת הכאבים. במידת הצורך, תיטול האחות בדיקות דם ותתחיל עירוי תוך ורידי. האחות יכולה להזמין צילומי חזה ולתת טיפול ראשוני נגד כאבים.

  4. בשלב הבא ייבדק המטופל על ידי רופא, אשר יחליט אם יש צורך בבדיקות נוספות (כגון דם, שתן, צילומי רנטגן, אק"ג וכד') ואולי גם יתייעץ עם רופאים מומחים.

  5. משך השהייה הממוצע במחלקה לרפואה דחופה הנו 3-2 שעות, תלוי בסוג הבדיקות הנדרשות.

  6. במקרים מסוימים נמשך תהליך הבדיקות והטיפול שעות אחדות, למשל אם יש צורך בבדיקת CT. לעתים, העומס במחלקה כבד מאד וגורם להמתנה ממושכת יותר ועמכם הסליחה.

  7. עם השלמת הבירור, יחליט הרופא האם לאשפז את המטופל בבית החולים להמשך השגחה וטיפול, או לשחררו לביתו.

  8. אם הוחלט לאשפז - ידאג צוות המחלקה לכל התהליך.

  9. אם הוחלט לשחרר - יקבל המטופל מכתב שחרור ובו תוצאות הבדיקות שבוצעו והמלצות להמשך הטיפול.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון