תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​בדיקה זו מבוצעת בסופרי תאים אוטומטיים. מכשירים אילו מבצעים גם ספירה של רטיקולוציטים ונורמובלסטים (צורות צעירות של תאי הדם האדומים), וכן מבצעים אוטומטית הכנה של משטחי דם לבדיקה מורפולוגית. 
שינויים בנתוני ספירת הדם ביחס לערכים הנורמאליים מלמדים על מצבו הכללי של החולה, וכן עשויים לתרום לאבחון של מחלות שונות.

להלן מפורטים הערכים העיקריים המתקבלים בספירת הדם:


הערך הנבדק

סימון

יחידות

תחום הנורמה

משמעות

תאי דם לבנים

WBC

/ul103

11 - 4.5

מספר תאי הדם הלבנים בדם

תאי דם אדומים

RBC

/ul106

6.1 - 4.2

מספר תאי הדם האדומים בדם

המוגלובין

HGB

g/dl

17.5 - 12

החלבון נושא החמצן בתאי הדם האדומים

המטוקריט

HCT

%

35-45

הנפח של תאי הדם האדומים בנוזל הדם

טסיות (טרומבוציטים)

PLT

/ul103

150-450

הטסיות הינן גופיפים המעורבים בקרישת הדם

MCV, MCH, MCHC, RDW הינם מדדים למבנה ותפקוד כדוריות הדם האדומות

אחוז ומספר הנויטרופילים

%,Neut, abs

%, abs

1.4-6 ; 40-75

מדדים לכמות הנויטרופילים האחראים לסילוק זיהומים שמקורם בחיידקים

אחוז ומספר הלימפוציטים

%, Lymp, abs

%, abs

1.3-3 ; 20-40

מדדים לכמות הלימפוציטים המהווים חלק ממערכת החיסון

אחוז ומספר המונוציטים

Mon, abs, %

%, abs

0-1.3 ; 2-13

מדדים לכמות המונוציטים שהם תאים שתפקידם לזהות זיהומים

ולשפעל תגובות חיסוניות


תפריט ניווט תחתון