תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​בדיקה זו מבוצעת בסופרי תאים אוטומטיים. מכשירים אילו מבצעים גם ספירה של רטיקולוציטים ונורמובלסטים (צורות צעירות של תאי הדם האדומים), וכן מבצעים אוטומטית הכנה של משטחי דם לבדיקה מורפולוגית. ל
שינויים בנתוני ספירת הדם ביחס לערכים הנורמאליים מלמדים על מצבו הכללי של החולה, וכן עשויים לתרום לאבחון של מחלות שונות.

הלן מפורטים הערכים העיקריים המתקבלים בספירת הדם:


הערך הנבדק

סימון

יחידות

תחום הנורמה

משמעות

תאי דם לבנים

WBC

/ul103

11 - 4.5

מספר תאי הדם הלבנים בדם

תאי דם אדומים

RBC

/ul106

6.1 - 4.2

מספר תאי הדם האדומים בדם

המוגלובין

HGB

g/dl

17.5 - 12

החלבון נושא החמצן בתאי הדם האדומים

המטוקריט

HCT

%

35-45

הנפח של תאי הדם האדומים בנוזל הדם

טסיות (טרומבוציטים)

PLT

/ul103

150-450

הטסיות הינן גופיפים המעורבים בקרישת הדם

MCV, MCH, MCHC, RDW הינם מדדים למבנה ותפקוד כדוריות הדם האדומות

אחוז ומספר הנויטרופילים

%,Neut, abs

%, abs

1.4-6 ; 40-75

מדדים לכמות הנויטרופילים האחראים לסילוק זיהומים שמקורם בחיידקים

אחוז ומספר הלימפוציטים

%, Lymp, abs

%, abs

1.3-3 ; 20-40

מדדים לכמות הלימפוציטים המהווים חלק ממערכת החיסון

אחוז ומספר המונוציטים

Mon, abs, %

%, abs

0-1.3 ; 2-13

מדדים לכמות המונוציטים שהם תאים שתפקידם לזהות זיהומים

ולשפעל תגובות חיסוניות


תפריט ניווט תחתון