תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מבדק זה בודק את המחקר אותו הולך הנדבק במשך 6 דקות, ומשקף את יכולת ההליכה שלו בחיי היום יום.
בדיקה זו הינה אמינה וקלה לביצוע גם עבור חולים אשר מתקשים בהליכה יום יומית בגלל קוצר נשימה. הבדיקה מתבצעת בדרך כלל לפני התערבות טיפולית ומשמשת כמדד יעיל לכמת תגובה לאותו טיפול.

 

עקרון הבדיקה 
הנבדק הולך במשטח ישר כגון פרוזדור במשך 6 דקות ומודדים את המרחק שהוא הצליח ללכת במשך פרק זמן זה.

 

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון