תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מידע  קליני על הבדיקה  |     שיטה והוראות נטילה    |    מידע מינהלתי


מעבדה: שם מעבדה מבצעת + קישור 

תוכן העמוד (יופיע רק הרלוונטי ללשונית)

ראשי + מידע קליני

 • בדיקות קשורות
 • מטרת הבדיקה
 • מגבלות הבדיקה
 • שיטת הבדיקה
 • ערכי ייחוס
 • תוצאות חריגותשיטה וזמני ביצוע  +הוראות נטילה

 • מטרת הבדיקה
 • תדירות ביצוע הבדיקה  המעבדה
 • משך זמן למסירת תוצאות

 • אופן מתן בדיקה לדגימה
 • מען למשלוח דגימות
 • סוג מיכל דגימה
 • צבע פקק
 • נפח דיגמה מינימלי נדרש
 • נפח דם נדרש למקבצי בדיקות שונים
 • הוראות לקיחה
 • אחסון הדגימה עד מסירתהמידע מנהלתי

 • קוד בדיקה (משרד הבריאות)
 • קוד מלר"מ
 • קוד בדיקה (CPT)
 • מסמכים נןספים שיש לצרף
 • אופן מתן תוצאות
 • משך שמירת הדגימה במעבדה


חפש בדיקה :


תפריט ניווט תחתון