תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: אבץ בדם (Zinc in serum)

קוד בדיקה: 84630 

מטרת הבדיקה

הערכת מצב תזונתי, הערכת רעילות אבץ

הנחיות לבדיקה

  • בדיקה זו מתבצעת ע"י לקיחת דם מן הווריד
  • אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • ערכים תקינים: 165-55 מיקרוגר' למ"ל.
  • ערכים חריגים: מעל 165 מיקרוגר' למ"ל
  • סיבות לערכים חריגים: רמה טוקסית בגלל הפרעה לספיגת הנחושת

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

אבץ הוא יסוד חיוני. הוא קופקטור קריטי עבור אנזימים שונים כגון קרבוניק אנהידרז, פוספטזה בסיסית, אלכוהול דהידרוגנז, RNA ו- DNA פולימרז ועוד.
פפטידזות, קינזות ופוספורילזות רגישות ביותר לחוסר אבץ אבץ הוא יסוד מפתח בהגלדת פצעים.
ירידה ברמת האבץ יכולה להגרם ע"י אי ספיגה או ע"י אבדן לאחר הספיגה. המחסור התזונתי יכול לנבוע או ממחסור באבץ במזון או מכך שהוא נמצא במזון קשור לסיבים ולכן לא זמין לספיגה.
לאחר הספיגה, אובדן יכול להתרחש בעיקר מהפרשות של פצעים פתוחים כמו כוויות מדרגה שלישית או אבדן במעי בשעת קוליטיס.
צירוזיס של הכבד גורם לאבדן אבץ על ידי הגברת ההפרשה הכליתית.
עודף אבץ אינו גורם לנזק, כך שבליעת אבץ בכמויות גדולות בגלולות הויטמינים אינה גורמת לרעילות.
רוב האבץ הזה מופרש דרך הצואה. הפרקציה העודפת הנפרשת בשתן. האפקט השלילי היחידי הידוע של צריכה עודפת של אבץ הוא ההפרעה לספיגת נחושת, עובדה היכולה לגרום להיפוקופרמיה.
תפריט ניווט תחתון