תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים
הבדיקה: נתרן בשתן (Urine Sodium)

קוד בדיקה: L4298

 

מטרת הבדיקה

מעקב אחר תפקודי כליה ומאזן המלחים בגוף


הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף.


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 190-54 מילימול לליטר בדגימה אקראית
  • 220-100 מילימול ל-24 שעות בדגימה מאסוף


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

כמות הנתרן המופרש בשתן משתנה מאד כפונקציה של התזונה. מדידת רמת הנתרן בשתן חשובה לברור סבות להיפונתרמיה.

תפריט ניווט תחתון