תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: חלבון בשתן (Urine Protein)

קוד בדיקה: 84156


מטרת הבדיקה

מעקב אחר תפקודי כליה ונזקים שנגרמו לכליה.

הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף.

תוצאות - ערכי ייחוס 

גברים: 150-0 מ"ג ל- 24 שעות בדגימה מאסוף
נשים: 93-27 מ"ג ל-24 שעות בדגימה מאסוף

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

יש להביא בחשבון כי רכוז החלבון בשתן יכול לעלות ל- 300 מ"ג ל- 24 שעות אצל אנשים בריאים לאחר פעילות גופנית מאומצת. ערכים גבוהים יכולים להתקבל גם כתוצאה מזהום בדם בגלל מחזור ומזהום כתוצאה מהפרשות מבלוטת הערמונית ונוזל זרע.
עליה בחלבון בשתן היא בדרך כלל בגלל פרוטאינוריה גלומרולרית או טובולרית. בפרוטאינוריה גלומרולרית , אלבומין הוא החלבון העיקרי המופרש. בפרוטאינוריה טובולורית החלבונים המופרשים הם חלבונים נמוך מולקולריים נורמליים. פרוטאינוריה יכולה להתרחש גם כאשר יש העמסת יתר של הפלסמה בחלבונים נמוך מולקולריים כגון השרשרת הקלה של האימונוגלובולינים.

תפריט ניווט תחתון