תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: אשלגן בשתן (Urine Potassium)

קוד בדיקה: 84133


מטרת הבדיקה

מעקב אחר תפקודי כליה ומאזן המלחים בגוף

הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף.

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 80-20 מילימול לליטר בדגימה אקראית
  • 100-20 מילימול ל-24 שעות בדגימה מאסוף

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

בדיקת האשלגן בשתן משמשת למעקב אחר מאזן האלקטרוליטים בגוף ומאזן חומצה בסיס. במצבי היפוקלמיה בדיקת האשלגן בשתן מאפשרת להבחין אם אבדן האשלגן הוא דרך הכליה או  אבדן לא-כליתי. אבדן רב של אשלגן אצל חולים היפוקלמיים עם יתר לחץ דם שאינם מקבלים משתנים יכול להעיד על אלדוסטרוניזם ראשוני או משני.

תפריט ניווט תחתון