תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: אופיאטים בשתן- בדיקה איכותית (Urine Opiates qualitative)

קוד בדיקה: 80100

 

מטרת הבדיקה

 מעקב אחר שימוש בסמים, ברור מצב הכרה מעורפל.


הנחיות לבדיקה

 אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס

הבדיקה היא איכותית. בדיקה זו מזהה את האופיאטים מורפין, הרואין וקודאין.
  • שלילי- פחות מ-300 נ"ג למ"ל
  • חיובי-מעל 300 נ"ג למ"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה
תשובה חיובית משמעותה שהנבדק השתמש בסם.

תפריט ניווט תחתון