תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: מיקרואלבומין בשתן (Urine Microalbumin)

קוד בדיקה: 82043

 

מטרת הבדיקה

בדיקה זו נועדה לאבחן חולים הנמצאים בסכון לכשל כליתי (בעיקר חולי סוכרת). מעקב אחר יעילות בקרת לחץ הדם, בקרת הסוכר בדם והגבלות חלבון בתזונה יכולים, במיוחד בסוכרת בשלביה הראשונים, למנוע התקדמות הרס הכליות עד כדי הפרשת חלבון מוגברת.


הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף. אין לבצע בדיקה זו לחולים, אשר בדיקות הסטיק לחלבון בשתן, היו חיוביות חזקות.


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 20-0 מ"ג לליטר או 10-0 מ"ג לגר קריאטינין בדגימה אקראית
  • עד 30 מ"ג ל-24 שעות בדגימה מאסוף


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

סוכרת מהווה את אחת הסבות החשובות לכשל כליתי. למרות שהפתוגנזה של נפרופתיה סוכרתית אינה מוגדרת באופן מוחלט, ברור כיום כי בכליה מופיעים סימנים של אבנורמליות כ- 10 שנים ויותר לפני הופעת מחלת כליות גלויה. אחת התופעות האבנורמליות הללו היא עליה קטנה הדרגתית בקצב הפרשת המיקרואלבומין. תופעה זו ידועה כמיקרואלבומינוריה. סבורים כי מיקרואלבומינוריה מיצגת מצב אי תפקוד כליה הפיך בעוד שהפרשת חלבון מוגברת בשתן מיצגת את המצב הבלתי הפיך. כיום מיקרואלבומינוריה משמשת כסמן חזוי להתפתחות עתידת של נפרופתיה דיאבטית. ניטור תקופתי של מיקרואלבומין בשתן (2-3 פעמים בשנה) מומלץ כדי שנתן יהיה לעקוב אחר מהלך הנזק הכליתי ולטפל בהתאם.

תפריט ניווט תחתון