תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: טרופונין (Troponin)

קוד בדיקה: 84484


מטרת הבדיקה

בדיקה זו היא כלי עזר באבחנת AMI בשלבים מוקדמים

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

0-50 נ"ג לליטר

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

טרופונין I הוא אחד משלושת החלבונים בקומפלכס הטרופונין המסדיר באמצעות יוני סידן את פעילות האקטין והמיוזין. לטרופנין I יש כסמן קרדיאלי ספציפיות מעט גדולה יותר מאשר ל- CPK-MB . הרמה שלו בסרום מתחילה לעלות 8-4 שעות לאחר AMI ונשארות מוגברות למשך 72-48 השעות שלאחר מכן. טרופונין I בסרום יכול להיות מוגבר גם במצבים קרדיאלים שונים מ- AMI כמו למשל Angina בלתי יציבה.

תפריט ניווט תחתון