תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: טריגליצרידים (Triglycerides)

קוד בדיקה: 84478  


מטרת הבדיקה

הערכת מצבי היפרליפידמיה

הנחיות לבדיקה

על הנבדק להיות בצום 14 שעות לפני לקיחת הדם.


תוצאות - ערכי ייחוס 

9-0 שנים, בנים: 108-27 מ"ג לד"ל
9-0 שנים, בנות: 80-35 מ"ג לד"ל
מבוגרים: 175-50 מ"ג לד"ל
קשישים: 150-50 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה
עליה ברמה בסרום נצפית במקרים בהם:
היפרליפידמיה תורשתית, מחלות כבד, nephrotic syndrome, תת פעילות של בלוטת התריס, סוכרת (קימת קורלציה בין ערכים גבוהים לבין היפרגליצמיה וחוסר אזון של המחלה. הרמות יורדות עם קבלת טפול באינסולין), פנקריאטיטיס, מחלת פון גירקה (אגירת גליקוגן), MI חריף (הרמה מגיעה לשיא 3 ימים לאחר הארוע והערכים יכולים להשאר גבוהים עד שנה לאחר הארוע).

ירידה נצפית במקרים בהם:
א-בטה ליפופרוטאינמיה תורשתית (מחלה נדירה המאופינת בהעדר LDL, וברמות נמוכות מאד של טריגליצרידים בסרום- פחות מ- 6 מ"ג לד"ל), תת תזונה.

תפריט ניווט תחתון