תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן ענייניםהבדיקה: טרנספרין (Transferrin)

קוד בדיקה: 84466


מטרת הבדיקה

סיוע באבחנה מבדלת של אנמיות

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

400-220 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה
בדיקת רמת טרנספרין מסיעת באבחנה מבדלת בין אנמיה כתוצאה מחסר ברזל (עליה ברמת הטרנספרין) לבין אנמיות היפוכרומיות ומיקרוציטיות (רמת טרנספרין נורמלית או נמוכה מעט)

תפריט ניווט תחתון