תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: גלובולין בסרום (Serum globulin)


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות- ערכי ייחוס 

35-25 גר' לליטר

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה בסרום נצפית במקרים בהם:
מצבים דלקתיים שונים, מיאלומה, מחלות קולגן, סכרואידוזיס, מחלות כבד כולל צירוזיס והפטיטיס כרוני פעיל.

ירידה בסרום נצפית במקרים בהם:
אגמאגלובולינמיה, היפוגמאגלובולינמיה, אנטרופתיות הגורמות לאבדן חלבון, סינדורם נפרוטי ומחלות המטולוגיות שונות כולל מיאלומה נפוצה ולימפומה.

תפריט ניווט תחתון