תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

הבדיקה: בילירובין נאונטאלי, בילירובין של הילוד (Neonatal Bilirubin)

קוד בדיקה: 82247


מטרת הבדיקה


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

5-0 ימים: 12-0 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

המטבוליזם של בילירובין מתחיל בשבירת תאי הדם האדומים. ההמוגלובין שבהם מתפרק לגלובין ולהם. ההם הופך לבילירובין הנישא בדם על גבי אלבומין לכבד. בכבד רוב הבילירובין עובר צימוד-קשירה לגלוקורוניד לפני הפרשתו במרה-הבילירובין הישיר. הבילירובין המצומד מופרש על ידי הכבד למרה ונאגר בכיס המרה או מועבר ישירות למעי הדק. הוא עובר מטבוליזם נוסף על ידי חידקים לאורובילינים הצובעים את הצואה. חלק קטן מתרכובות אלו נספג מחדש ומופיע בשתן כאורובילינוגן. לילודים רמת המוגלובין גבוהה מאד (למעלה מ-20 גר לד"ל) והיא יורדת תוך ימים ספורים לרמה הרגילה. ירידה זו משמעותה פרוק גדול של המוגלובין לבילירובין. היות והכבד אצל הילודים אינו בשל לגמרי, אין צימוד מלא של כל הבילירובין לגלוקורוניד והמשך המטבוליזם הרגיל ולכן בפלסמה שלהם מוצאים ערכי בילירובין גבוהים. זו הצהבת של הילוד. צורה זו של צהבת מופיעה בין היום השני עד ה-5 לאחר הלידה ונעלמת כעבור כשבועיים. בדרך כלל אין צורך בטפול. ברמות גבוהות מטפלים בתינוק על ידיד הארה (אור מפרק בילירובין) במקרים אלו יש להגן על עיני התינוק. רמות של מעל 20 מ"ג למ"ל של בילירירובין עלולה לגרום לנזק מוחי kernicterus. על כן בערכים מעל 19 מ"ג לד"ל יש לעתים צורך להחליף את דם הילוד.

תפריט ניווט תחתון