תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: למוטריג'ין Lamotrigine, Lamictal

קוד בדיקה: I4621

 

מטרת הבדיקה

ניטור רמת התרופה בדם.


הנחיות לבדיקה

כדי לקבל ערכים נכונים של התרופה בדם, על החולה להיות נקי מן התרופות הבאות: chlorpropamide, flecainide and methaqualone


תוצאות - ערכי ייחוס 

מקובל בספרות כי התחום התרפויטי עבור חולים המקבלים 50-400 mg/day הוא 3-15 mg/l. 


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

רמות נמוכות מן הצפוי מעידות בדרך כלל על חוסר שתוף פעולה של המטופל, או על בעיות בספיגת התרופה. רמות שיא בפלסמה נצפות בדרך כלל שעתיים אחרי מתן התרופה דרך הפה. זמן מחצית החיים של התרופה הוא 100-10 שעות.

תפריט ניווט תחתון