תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כולסטרול ב-LDL
(LDL-Cholesterol, LDL)מטרת הבדיקה

הערכת סיכונים למחלות קרדיווסקולריות, אבחון של היפובטליפופרוטאינמיה ואבטאליפופרוטאינמיה

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

160-60 מ"ג לד"ל 

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

התוצאה מתקבלת מחשוב. אין ערך לחשוב כאשר רמת הטריגליצרידים גבוהה מ- 350 מ"ג לד"ל. במצב כזה יש לבצע בדיקה ישירה של LDL. הרכוז האופטימלי הוא קטן מ-100 מ"ג לד"ל. מעל לערך זה מקובל להניח כי עולה הסכון למחלות קרדיווסקולריות.

תפריט ניווט תחתון