תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: ברזל בסרום (Iron)

קוד בדיקה: 83540


מטרת הבדיקה

בדיקה זו היא כלי עזר בהערכת מספר מצבים של יצור והרס כדוריות אדומות, מטבוליזם ברזל, ספיגתו והסעתו.

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

150-40 מיקרוגר' לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

  • עליה בסרום נצפית במקרים בהם:
המוכרומטוזיס, המוסידרוזיס כתוצאה ממתן יתר של ברזל(ערויי דם חוזרים, מתן ברזל), יצירה מוקטנת של תאי דם אדומים (תלסמיה, אנמיה הנגרמת כתוצאה ממחסור בפירידוקסין, אנמיה פרניציוזה), הריסה מוגברת של תאי דם אדומים (אנמיות המוליטיות), נזק חריף לכבד (מדת העליה פרופורציונית למידת נקרוזת הכבד).
  • ירידה בסרום נצפית במקרים בהם:
אנמיה כתוצאה מחסר ברזל, אנמיות כתוצאה מזהומים ומחלות כרוניות, נפרוזיס (כתוצאה מאבדן חלבון קושר ברזל בשתן), אנמיה פרניציוזה ברמיסיה.

תפריט ניווט תחתון