תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: חומצה הומוונילית בשתן (Homovanillic acid in urine, HVA)

  • קוד בדיקה  לאיסוף 82382
  • קוד בדיקה ליחס קריאטנין  82570מטרת הבדיקה

אבחון נוירובלסטומה ומעקב אחר הטפול בחולים.

הנחיות לבדיקה

הבדיקה מבוצעת על שתן מאסוף של 24 שעות או בדגימת שתן אקראית. בדגימת שתן אקראית יש לבצע גם בדיקת קריאטינין בשתן והתוצאה נתנת כמ"ג לגר' קריאטינין. יש לאסוף את השתן במיכל פלסטי המכיל בחצי גר' סודיום EDTA וכחצי גר' סודיום מטהביסולפיט. יש להקפיד ולמלא אחר הוראות האסוף. אסוף שתן במשך 24 שעות לתוך הכלי עם החומר המשמר. על החולה להמנע מצריכת בננות ,פול, קפה, תה וקוקה קולה לפני ובמשך האסוף. יש להמנע במדת האפשר גם מתרופות. כמו אלדומט. על החולה לזרוק את השתן הראשון של יום תחילת האסוף, לאסוף את כל השתן של אותו היום ואת השתן הראשון של הבוקר למחרת.


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 1-0 שנים: פחות מ-4 מ"ג ל-24 שעות –מאסוף, פחות מ- 35 מ"ג לגר' קריאטינין –מדגימה אקראית
  • 3-1 שנים: פחות מ-7 מ"ג ל-24 שעות-מאסוף, פחות מ- 25 מ"ג לגר' קריאטינין-מדגימה אקראית
  • מבוגרים: פחות מ-7 מ"ג ל-24 שעות –מאסוף, פחות מ- 22 מ"ג לגר קריאטינין מדגימה אקראית.

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

חשוב לשים לב: אכילת פול במהלך האיסוף תסלף את התוצאות בגלל תכולת ה-DOPA הגבוהה של הפול.
ניתן לקבל סיוע באבחון של הפרעות רבות של מטבוליזם סרוטונין וקטכול אמינים על ידי מדידה כמותית של נוירוטרנסמיטורים אלו והמטבוליטים שלהם בנוזלים פיזיולוגיים. חסר באנזימים מסוימים כמו גואנוזין טריפוספט ציקלוהידרולז I (הגורם לדיסטוניה המגיבה ל- DOPA) באים לידי בטוי ברמות מונמכות של HVA ב- CSF. ערכים מונמכים בשתן של HVA יכולים להגרם על ידי חסר במונואמין אוקסידז A בעוד שערכים מוגברים יכולים להופיע בגלל חסר בדופאמין בטא-הידרוקסילז. בנוסף לכך גלוי של גדולים מפרישי קטכולאמינים מסתמך על קביעת ההפרשה של מטבוליטים שלהם כולל HVA. מדידת הפרשת HVA בפלסמה עוזרת לאבחנת נוירובלסטומה ופאוכרומוציטומה ולמעקב אחר חולים מטופלים. כדאי לזכור כי אצל חולים מקבלי DOPA הפרשת HVA בשתן תהיה מוגברת. יש להפסיק את מתן התרופה למשך 24 שעות לפני תחילת האסוף.

תפריט ניווט תחתון