תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: המולגלובין מסוכרר (Hemoglobin A1C, HbA1C)

קוד בדיקה: 83036


מטרת הבדיקה

הערכת מצב מטבוליזם הגלוקוז. הערכת מידת השליטה על הסוכרת.

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 5.7%-3.9%,  mmol/mol 19-38.8
  • חשד לסוכרת : 5.8%-6.4%,  mmol/mol 39.9-46.5
  • סוכרת: 6.5% ומעלה, mmol/mol  47.5 ומעלה

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

בדיקה זו תקפה רק לדגימות בהן ערך ההמוגלובין נע בין 7 ל- 23 גר לד"ל. לרוב החולים יהיה ערך המוגלובין בתחום זה. קימים חולים הלוקים באנמיה חמורה להם יהיה ערך המוגלובין נמוך יותר וחולים בפוליציטמיה להם יהיה ערך המוגלובין גבוה מן הגבול הנ"ל. אצל חולים אלו יש להשתמש בשיטות אחרות. כל סיבה הגורמת להורדת משך חיי הכדורית האדומה, תקטין את משך החשיפה שלה לגלוקוז ולכן תוריד את ערך ההמוגלובין שעבר גליקציה. דוגמאות למחלות כאלו הן אנמיה המוליטית, מחלות המוליטיות אחרות, הריון, אבדן דם משמעותי וכו'. דגימות שלהן וריאנטים של המוגלובין S ו-C יש לצפות לעליה של 40% בערך ה- HbA1c . תופעה הפוכה תתקבל בדגימות בהן יש יותר מ- 10% מן הוריאנט F. בילירובין עד לערך של 30 mg/dl אינו מפריע לריאקציה וכנ"ל ליפידים.
גליקציה (הדבקת קבוצת סוכר למולקולה) של המוגלובין היא ריאקציה לא אנזימתית שהתוצר הסופי שלה הוא תרכובת יציבה. קצב הריאקציה תלוי ברמת הגלוקוז בדם ובאורך החיים של כדורית הדם האדומה (בד"כ 120 יום). רמת תרכובת זו בדם משקפת לכן את ערכי הסוכר בדם במהלך 8-7 השבועות שקדמו לבדיקה. בחולים בהם הסוכרת אינה בבקרה ובשליטה היחס של ההמוגלובין שעבר גליקציה להמוגלובין החופשי, גבוה מאשר אצל לא סוכרתיים ואצל סוכרתיים מטופלים היטב. ערך גבוה יכול לשמש כאינידיקציה לסוכרת לא מבוקרת או ככלי עזר לאבחנה של המחלה. לא ברור אם יש משמעות לערכים נמוכים מן הנורמה. מבצעים את הבדיקה לחולי סוכרת כל 4-3 חודשים באופן רוטיני.

תפריט ניווט תחתון