תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כולסטרול ב-HDL 

(HDL-Cholesterol, HDL)

קוד בדיקה: 83718מטרת הבדיקה

ברור רמת סיכון למחלות קרדיווסקולריות

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

100-35 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

ערכי HDL גבוהים מ- 60 מ"ג לד"ל מקובלים כמנבאים רמת סכון נמוכה למחלות קרדיווסקולרית

תפריט ניווט תחתון