תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה:גלוקוז-6 - פוספט דהידרוגנז בדם מלא (Glucose-6-phosphate dehydrogenase in whole blood, G6PD)

קוד בדיקה: 82955


מטרת הבדיקה

גלוי חסר G6PD בחולים שלהם אפיזודות בלתי מוסברות של המוליזה. כמו כן נועדה הבדיקה לסריקת קבוצות אתניות מסוימות  אשר מתן תרופות מסוימות עלול לגרום אצלן משבר המוליטי.


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

20.5-6.7 יחידות לגר' המוגלובין (U/gr)

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

בדיקה לחסר האנזים המבוצעת לאחר משבר המוליטי, יכולה שלא לגלות חסר, למרות שהוא קים, היות ורוב התאים שבהם החסר נהרסו. אנזים זה נמצא בכדוריות האדומות. הגן לאנזים נמצא על כרומוזום ה-X והחסר מועבר בתאחיזת מין. הזכרים הלוקים בחסר מקבלים את הגן הפגום מן האם שהיא כמעט תמיד נשאית אסימפטומטית. הוריאנטים העיקריים של החסר מצויים בקבוצות אתניות מסוימות ולכן הרקע האתני חשוב. החסר באנזים אצל רוב הלוקים בו הוא אסימפטומטי ורק במקרים של חשיפה לחומרים מסוימים כמו תרופות המכילות סולפה או פול ולעתים בעת זהום וירלי או בקטריאלי תופיע אפיזודה המוליטית חריפה.

תפריט ניווט תחתון