תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: גנטאמיצין, גראמיצין (Gentamycin, Garamycin)

קוד בדיקה: 80299


מטרת הבדיקה

ניטור רמות התרופה בדם כדי לשמור על רמה תרפויטית של התרופה, הערכת אפשרות של טוקסיות.

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות- ערכי ייחוס 

  • רמה תרפויטית בשיא: 10-5 מיקרוגר' למ"ל
  • רמה תרפויטית בשפל: 2.0-1.0 מיקרוגר' למ"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

המידע הקליני המשמעותי ביותר יתקבל אם זמן לקיחת הדגימה לבדיקת רמת שיא, יהיה 0.5 עד 1 שעה לאחר תום 30 הדקות של ערוי התרופה (או 1 שעה לאחר הזרקה תוך שרירית) ולבדיקת רמת השפל מיד לפני מתן המנה הבאה. על טופס הבקשה צריך להיות ציון  אם הדגימה היא לצורך בדיקת רמת שיא, שפל או דגימה אקראית. לתרופה חלון תרפויטי צר ובעת זהומים מסכני חיים בהם היא נתנת, יש לנטרה כדי לקבל רמות אפקטיביות מבלי להסתכן בהרעלה. התרופה מזיקה לכליות ומצטברת בטובולי. יש להתחשב בעת חשובי מנון במצב ההתחלתי של כליות החולה. יש לנטר את תפקודי הכליה של מקבלי התרופה.

תפריט ניווט תחתון