תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: גלוטמט פירובט טרנסאמינז (Glutamate pyruvate transaminase, GPT, Alanine aminotransferase, ALT)

קוד בדיקה: 84460


מטרת הבדיקה

הערכת מצב תפקוד הכבד

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • נשים: 35-5 יחידות לליטר (U/L)
  • גברים: 40-5 יחידות לליטר (U/L)
  • קשישים: 35-5 יחידות לליטר (U/L)

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

תנודות ברמת אנזים זה בסרום,מקבילות בד"כ לתנודות ברמת ה- GOT. העליה בו בולטת פחות מאשר זו של ה-GOT בנקרוזיס מיוקרדיאלי, הפטיטיס כרוני, צירוזיס, גרורות בכבד ושנויים חסימתיים בכבד. היא בולטת יותר מאשר העליה ב- GOT בנקרוזיס של הכבד ובהפטיטיס אקוטי.

תפריט ניווט תחתון