תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: גלוטמט אוקסלואצטט טרנסאמינז (Glutamate Oxaloacetate transaminase, GOT, Aspartate aminotransferase, AST)

קוד בדיקה: 84450


מטרת הבדיקה

אבחון תפקודי כבד. יש לבדיקה זו תפקיד גם בסיוע לאבחון MI היות ורמת האנזים בסרום עולה לאחר MI


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 3-0 שנים: 55-18 יחידות לליטר (U/L)
  • מבוגרים: 40-7 יחידות לליטר (U/L)

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה בסרום נצפית במקרים בהם:
MI אקוטי, מחלת כבד, מחלות שרירי השלד כולל טראומה והזרקה תוך שרירית, פנקריאטיטיס אקוטי, מיוגלובינוריה, פציעה במעי (נתוח למשל), פגיעת קרינה מקומית, אינפרקט ריאתי, אינפרקט מוחי, גדולים ממאירים במוח (לעתים) ואינפרקט כליתי. קימת עלית גם במצב של "פסבדו MI". מצב זה נגרם ע"י מתן אופיאטים לחולים במערכת צנורות המרה או חולים לאחר נתוח להוצאת המרה. האופיאטים במצב זה גורמים לעליה ב- LDH ובמיוחד ב-GOT. השיא הוא 5-8 שעות לאחר מתן התרופה והרמה הגבוהה יכולה להשאר עד 24 שעות לאחר מתן התרופה (פי 65-2.5 מערך הבסיס). נתן להבחין בעליה לא אמיתית במצבים בהם יש שפעול של האנזים במהלך הבדיקה כתוצאה ממתן תרופות מסוימיות כמו אריתרומיצין, אופיאטים וכו'. עליה כזו יכולה להגרם גם על ידי אבקת סידן באויר כתוצאה מעבודות שפוץ.

ירידה לא אמיתית נצפית במקרים של קטואצידוזיס סוכרתי (כתוצאה מעלית הלקטט בסרום) ומאותה סבה גם במקרים של ברי ברי, מחלת כבד חמורה, המודיאליזה כרונית (סבה לא ידועה). רמת האנזים בגדר הנורמה באנגינה פקטוריס, אי ספיקת לב, פריקרדיטיס, מחלת לב חסימתית ללא נזק כבדי

תפריט ניווט תחתון