תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: בילירובין ישיר (Direct Bilirubin)

קוד בדיקה: 82248


מטרת הבדיקה

אבחנת מחלות כבד

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

0.3-0.0 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה ברמה נצפית במקרים בהם: 
הרס תאי כבד, חסימת דרכי מרה, מחלות המוליטיות וצום ממושך. בדיקה זו יעליה באבחנת צהבת הנגרמת ע"י מחלת כבד, אנמיה המוליטית ואי התאמה על רקע ABO ו- RH. בנוסף לבילירובין המצומד (ישיר) והבלתי מצומד קימת צורה שלישית (דלתא) בה הבילירובין קשור קוולנטית לבילירובין. פרקציה זו מופיעה כאשר הפרשת הבילירובין המצומד מן הכבד פגומה. היא אינה מופיעה אצל בריאים או אצל חולים עם היפרבילירובינמיה מן הסוג הלא מצומד (לא ישיר). 
לאחר פתיחת החסימה רמת הדלתא בילירובין יורדת באיטיות בעוד שרמת הבילירובין הישיר המופרש בשתן יורדת מהר יותר ועל כן הבילירובין הישיר סמן טוב יותר לצהבת חסימתית.

תפריט ניווט תחתון