תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: פינוי קריאטינין (Creatinine Clearance Test, CCT)

קוד בדיקה: 82575

 

מטרת הבדיקה

מעקב אחר תפקוד הכליה 


הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף. תוצאת בדיקה זו היא תוצאה של חשוב המביא בחשבון את רמת הקריאטינין בדם, הרמה בשתן, נפח השתן ומספר שעות האסוף. חסר של אחד מן הנתונים, לא יאפשר מתן תשובה.


תוצאות - ערכי ייחוס 

134-80 מ"ל לדקה


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

פעילות גופנית מאומצת יכולה להעלות את ערך ה- CCT. ערך זה גם עולה בהריון. כדאי לשים לב כי חומצה אסקורבית, פניטואין, גופי קטו וצפלוספורינים יכולים להשפיע על הריאקציה.

בדיקה זו משמשת כדי להעריך את ה- (Glomerular Filtration Rate-GFR) וכדי להעריך את התקדמות מחלת כליות. כמו כן משתמשים בבדיקה לצורך התאמת מנוני תרופות בהם קצב הפנוי על ידי הכליה קריטי.

תפריט ניווט תחתון