תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה:קואנזים Q10 

(Coenzyme Q10, CoQ10)

קוד בדיקה: L2142

 

מטרת הבדיקה

סיוע בברור חולשת שרירים (myopathy) 


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה. בבדיקות מעקב יש תמיד לקחת את הדגימה לבדיקה באותה שעה.


תוצאות - ערכי ייחוס 

0.8-0.4 מ"ג לליטר

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

קואנזים זה מיוצר בכבד בשרשרת ריאקציות שאנזים המפתח בה הוא HMG-CoA reductase. אנזים זה הוא אנזים המפתח בסינתיזת כולסטרול. אנזים זה מעוכב על ידי הסטטינים למיניהם ועל כן אצל מקבלי תרופות אלו מעוכבת גם סינתיזת הקואנזים. יש לנטר את רמתו אצל מקבלי סטטינים. רמה נמוכה מדי יכולה לגרום לנזקים בשריר הלב ובשרירים אחרים. במקרים אלו יש לקחת CoQ10 כתוסף ולעקוב אחרי הספיגה שלו על ידי בדיקת הרמה בדם.

תפריט ניווט תחתון