תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כולין אסטרז בסרום או פלסמה (פסבדו) ((Cholinesterase (Pseudo)

קוד בדיקה: 82480


מטרת הבדיקה

בדיקת אפשרות הרעלה באורגנופוספטים

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

11510-2710 יחידות לליטר (U/L)

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

מדידת רמות כולינאסטרז יכולה להיות שמושית במיוחד במקרים של חשד לחשיפה לאורגנופוספטים ובחולים הצפויים לתרדמת ארוכה יותר לאחר הרדמה לקראת נתוח. הסבה לתופעה לתרדמת זאת היא או רמת אנזים בסיסית נמוכה או וריאנטים אטיפיים של האנזים. אנשים אלו מפרקים איטית יותר את הסוקצינילכולין הנתן כמרפה שרירים. כולינאסטרז נמצא ונמדד בכדוריות האדומות. בפלסמה ובסרום נמצא האנזים פסדוכולינאסטרז. האנזים אחראי לאינאקטיבציה של אצטילכולין. רמות האנזים יורדת בצורה נכרת בעת הרעלה על ידי קוטלי עשבים.

תפריט ניווט תחתון