תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כלוריד בסרום (Chloride in serum)

קוד בדיקה: 82435


מטרת הבדיקה

הערכת מאזן האלקטרוליטים בגוף

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 4-0 שנים: 118-91 מילימול לליטר
  • מבוגרים: 110-95 מילימול לליטר


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה ברמה בסרום נצפית במקרים בהם:
דהידרציה, בעת מתן אמוניום כלוריד, חמצת מטבולית כליתית (Renal tubular acidosis), ובערוי ממושך של תמיסת מלח פיזיולוגית.
ירידה ברמה בסרום נצפית במקרים בהם:
רמת הידרציה גבוהה, סינדרום הפרשה לא מתאימה של ADH, מחלת אדיסון, נפריטיס בו יש אבוד מלחים, כוויות, אלקלוזיס מטבולי ובמקרים מסוימים של טפול במשתנים.

תפריט ניווט תחתון