תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: קטכולאמינים בפלסמה (Catecholamines in Plasma)

קוד בדיקה: 82382

 

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון פאוכרומוציטומה וגדולים במערכת העצבים- נוירובלסטומה וגנגליונאורומה


הנחיות לבדיקה

על הנבדק להיות נקי מתרופות במדת האפשר במשך יומיים שלושה לפני לקיחת הדם. הדגש הוא במיוחד על תרופות מסוג חוסמי בטא.תרופות וזודילטוריות כמו תאופילין, פנטולאמין, קוקאין וכו' מגבירים הפרשת קטכולאמינים. קלונידין, רזרפין הלידול, תוראזין ואלפאמתיל דופא, מורידים את רמות הנוראפינפרין בפלסמה. על החולה להמנע מקבלת דופא, משתית קפה ומעשון לפחות מס' שעות לפני הבדיקה. על החולה להשאר במנוחה, במצב שכיבה לפחות 30 דקות לפני לקיחת הדם. יש להכניס לוריד החולה פרפר, למנוע קרישה באמצעות הפרין ולאחר 15 דקות עם הפרפר לשאוב 3-2 מ"ל דם, לשפכם ואז לשאוב עם מזרק חדש כ- 7 מ"ל דם אותם יש להכניס למבחנה עם החומר המשמר המתאים ולהפוך את המבחנה הפקוקה מס' פעמים. חשוב לשמור על תנאי הסביבה, היות ועקה, חרדה, קור, כאב וכעס משפיעים מאד על הערכים.


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • נוראפינפרין 500-0 פ"ג למ"ל (2955-0 פיקומול למ"ל)
  • אפינפרין 100-0 פ"ג למ"ל (545-0 פיקומול למ"ל) 
  • דופא 2000-0 פ"ג למ"ל.


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

רמת קטכולאמינים בפלסמה עולה לאחר MI אקוטי ובתת פעילות של בלוטת התריס.קביעת הכמות המופרשת של קטכולאמינים והמטבוליטים שלהם בשתן מספקת מידע חשוב לצורך אבחון פאוכרומוציטומה (NE ו- EPI) ונוירובלסטומה (HVA ו- DA). הזרקת מנה של 1.0 מ"ג של גלוקגון לוריד ומדידה סימולטנית של הקטכולאמינים בפלסמה נחשבת כטסט פרובוקטיבי לאשור אבחנת פאוכרומוציטומה. טסט נוסף הוא מתן קלונידין - 0.3 מ"ג דרך הפה. אצל חולה פאוכרומוציטומה לא תהיה ירידה ברמת נוראפינפרין בפלסמה בשלוש השעות לאחר מתן הקלונידין.

תפריט ניווט תחתון