תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: קריאטין פוספוקינז-איזואנזים מסוג MB 

(MCPK-MB, CKMB)

קוד בדיקה: 82552


מטרת הבדיקה

זהוי MI.


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 16-0 יחידות לליטר. 
  • ערכי יחוס ב% מסך האנזים בסרום: 5.3%-0.


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

התוצאה המשמעותית היא אחוז האיזואנזים מכלל ה- CPK בסרום. בערכים של CPK מתחת ל-200 אין לבצע את הבדיקה היות ואינה רגישה מספיק ויתקבל ערך MB% מטעה. 
בתחילת ההתקף הערכים יהיו נורמליים. כדי לאשש אבחנה של AMI יש  לקבוע רמת איזואנזים זה שלוש פעמים לפחות- עם הקבלה למיון, 12 שעות לאחר הקבלה ו- 24 שעות לאחר הקבלה. איזואנזים זה מגיע בד"כ לשיאו  15-20 שעות לאחר תחילת ההתקף.

תפריט ניווט תחתון