תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: אמוניה (Ammonia, NH3)

קוד בדיקה: 82140

 

מטרת הבדיקה

הערכת מצב הכבד

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה
 

תוצאות - ערכי ייחוס 

80-20 מיקרוגר' לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

בדיקה זו נועדה להערכת תפקודי כבד במצבים של כשל כבדי כמו למשל בדיאגנוזה של סינדרום Reye ובשלבים סופניים של שחמת הכבד וקומה הפטית‏.
כאשר החולה מקבל אספריגינז יש לדווח על כך למעבדה ולתאם את משלוח הדגימה, כך שהבדיקה תתבצע מידית. היות והאספריגינז פועל גם במבחנה, ערך האמוניה עולה לאחר לקיחת הדגימה. בדיקה זו נועדה להערכת תפקודי כבד במצבים של כשל כבדי כמו למשל בדיאגנוזה של סינדרום Reye ובשלבים סופניים של צירוזיס וקומה הפטית.

תפריט ניווט תחתון