תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​המחקר הקליני מתמקד במציאת הטיפול המיטבי למחלות אונקו-גניקולוגיות על סוגיהן ושלביהן השונות.
חולות המשתתפות במחקר קליני מטופלות בתרופות או עוברות פרוצדורות חדשניות, לאחר שאלו נבדקו ואושרו על ידי ועדת האתיקה המוסדית - וועדת הלסינקי בביה”ח שלנו ועל ידי משרד הבריאות. צוות המחקר מבצע מחקרים קליניים בינלאומיים לחקר מידת היעילות והבטיחות של תכשירים, טיפולים וכן מכשור וציוד רפואי.
הפעילות נעשית בשיתוף ארגוני מחקר מהמובילים בעולם. 

  • לאחר שנמצאה התאמה בין הקריטריונים לכניסה למחקר ובין מצבההרפואי של החולה, ההליך הראשון והחשוב ביותר בכל מחקר קליני הוא הסכמה מדעת של החולה להשתתפות במחקר.
  • ההסכמה להשתתף במחקר תישקל על ידי החולה רק לאחר שקיבל המהצוות המטפל את כל מידע רלוונטי 
  • כל החולות אשר חתמו על הסכמתם להשתתף במחקרים הקליניים, רשאיות בכל שלב לאחר החתימה על ההסכמה, לשנות את דעתן ולבחור להפסיק את השתתפותן במחקר, וזאת מבלי שתיפגע זכותן לקבל את השירות או הטיפול הרפואי החלופי המיטבי.


מחקרי פאזות מתקדמות:

אבחנה ראשיתפירוט האבחנהשם מחקרהטיפול הסטנדרטי המוצעהטיפול המחקרי המוצע
סרטן צוואר הרחםסרטן צוואר רחם מקומי מפושטMK3475-A18
טיפול כימותרפי (ציספלטין) + קרינה (חיצונית ופנימית)טיפול כימתרפי (ציספלטין) + קרינה (חיצונית ופנימית) + טיפול אימונותרפי (קיטרודה)
סרטן רחם

אבחנה ראשונה של סרטן רחם במצב מתקדם

או אבחנה חוזרת של סרטן רחם

DUO-E
טיפול כימוטרפי (קרבו-טקסול)

טיפול כימוטרפי (קרבו-טקסול)

+ טיפול אימונותרפי (דורבלומב)

או

טיפול כימוטרפי (קרבו-טקסול) + טיפול אימונותרפי (דורבלומב) + טיפול מוכוון מטרה (אולפריב)

סרטן שחלות חוזרסרטן שחלות חוזר עמיד לפלטינוםMK-3475-B96טיפול כימוטרפי (טקסול או טקסוטר) + טיפול ביולוגי אופציונאלי לבחירת הרופא (אווסטין)טיפול כימוטרפי (טקסול או טקסוטר) + טיפול ביולוגי אופציונאלי לבחירת הרופא (אווסטין) + טיפול אימונותרפי (קיטרודה)מחקרי פאזה ראשונה:

אבחנה ראשיתפירוט האבחנהשם מחקרהטיפול הסטנדרטי המוצעהטיפול המחקרי המוצע
סרטן צוואר הרחםתלוי CPS ScoreMK-7684A-005טיפול אימונותרפי (קיטרודה)טיפול אימונותרפי (קיטרודה) + anti – TIGIT
סרטן רחםתלוי MMR statusMK-7684A-005טיפול אימונותרפי (קיטרודה עם או בלי לנבימה)טיפול אימונותרפי (קיטרודה עם או בלי לנבימה) + anti – TIGIT
סרטן שחלות חוזרסרטן שחלות חוזר עמיד לפלטינוםMK4830קיטרודה + MK4830 (ILT4 antagonist) + טקסול
סרטן שחלותלאחר שלושה קווי טיפול או יותרSTM זריקה תת עורית - HLA-G inhibitor
לפי מוטציות

מוטציות בגנים הבאים:

NTRK

ROS1

PIK3CA*2

RET

Tapistry מתן תרופה מותאמת למוטציה שנתגלתה


למידע ופרטים נוספים

  • למטופלות מתעניינות ניתן להיוועץ ברופא.ה המטפל.ת
  •  למידע נוסף ONCO4-C@TLVMC.GOV.IL

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון