תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

המעבדה נוסדה על-מנת לסייע בחקר התפרצויות ולהבין את ההתפשטות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. זאת, בכדי לשפר את היכולת למנוע מצבים אלה.
המעבדה עוסקת באפיון חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, בחקירת התפרצויות ובחקר זיהומים חיידקיים בבתי חולים.
המעבדה חוקרת מנגנוני עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה. תחומי העיסוק כוללים הבנת האפידמיולוגיה של זיהומים חיידקיים, הבנת ההתפשטות של עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים שונים, ייעול ופיתוח שיטות אבחון לזיהוי חיידקים עמידים, מודלים זיהומיים ובחינת תרופות אנטיביוטיות חדשות, ובדיקת הקשר בין עמידות לאנטיביוטיקה לבין אלימות חיידקים.

מניעת זיהומים (אפידמיולוגיה) - יחידה

תפריט ניווט תחתון