תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

מערך לרפואה מונעת ומניעת סרטן

המרכז לבדיקות צוות אוויר מציע מגוון שירותים לעובדי טיס (צוותי אוויר, פקחי טיסה וכיו”ב) ע”י צוות רב מקצועי של רופאים מומחים המורשים לעסוק ברפואה תעופתית, ומבצע את כל הבדיקות הדרושות להשגת רישיון טיס ולהבטחת כשירות תעופתית.
כל הבדיקות נערכות תחת קורת גג אחת, באופן מקצועי, זמין ומיידי תוך ליווי צמוד של הצוות הרפואי. 

מטרת הבדיקות להבטיח כי מבקש רשיון הטיס יתפקד מבחינה בריאותית ביעילות ולא יפתח הפרעה שתפגע ביכולתו להפעיל בבטיחות כלי טיס, בפרק הזמן בו תהיה תקפה התעודה הרפואית.
במסגרת המרכז פועלת ועדה רפואית לאנשי צוות אוויר באישור מינהל התעופה האזרחית. הועדה מיועדת למבקשי רשיון טיס ולנבדקים הזקוקים להמלצה למתן ויתור.

פרטי היחידה

03-6973716
פקס: 03-6972715
בניין הלב סמי עופר
קומה מינוס 1

תפריט ניווט תחתון