תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​פרופ' קלאוזנר מוגדר ע"י רבים כמנהל בית ספר לכירורגיה.

עד היום למרות תפקידיו הרבים כלפי חולים מורכבים, בניהול החטיבה, האגף הכירורגי  כולו, כיועץ להנהלת בי"ח ובכיר בצוות האסטרטגי שלו ובתפקידו בבי"ס לרפואה והמועצה הלאומית ולגופים בינל"א ומערכת עיתונים, מקפיד פרופ' קלאוזנר ללמד.  הוא עושה זאת באופן  שוטף, בכל יום. לסטודנטים בהרצאות ופגישות בהן הוא מקפיד על לימוד חשיבה, ניצול – ידע רפואי ושיקול דעת קליני ,למתמחים למומחים, גם הבכירים בהם, בבי"ס ללימודי המשך של הפקולטה לרפואה ובמסגרות לאומית של כנסים וייעוצים.

guide.jpg

רק לאחרונה יזם יחד עם פרופ' נתנאל לאור ובברכת דיקן ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל אביב פרופ' אהוד גרוסמן, את פרויקט "המידות" שעיקר תפקידו -להטמיע בקרב סטודנטים לרפואה לא רק את תורת הרפואה אלא, לתת דגש ליחס לחולה ומשפחתו. ולשפר פרופסיונליזם. היכולת לטעת ביטחון ואמפטיה, לדלות מידע, למסור מידע כולל בשורה מרה ולהתנהל עם החולים  מתוך מודעות גבוהה לצרכים הנפשיים ולתרבות שלהם. פרוייקט זה מורץ כיום כ – Pilot  בחטיבה הכירורגית בשיתוף המחלקה לחינוך של הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א בניהולו של פרופ' לאור.

לפרופ' קלאוזנר תרומה משמעותית גם:

  • למדיניות המועצה המדעית במסגרת הר"י
  • יוזמה  והקמת ההוראה ב"רפואת חירום" (טיפול בפצועים) בפקולטה לרפואה ובחיל הרפואה
  • פרס מורה מצטיין בפקולטה  לרפואה, מהראשונים בהם
  • קיבוע מדיניות של חינוך מתמחים המבצעים כ-  90%  מהניתוחים תחת פיקוח צמוד של בכירים  בבי"ס ללימודי ההמשך של הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב
  • חינוך אלפי סטודנטים  - בקלרקשיפ , בלימודי -בחירה, מפקולטות אחרות בארץ / חו"ל
  • פיתוח דור  העתיד של הכירורגיה בישראל.
  • חינוך מתמחים – יותר מ 50 (!)  בוגרי התמחות עשו את ההתמחות בכירורגיה תחת הנחייתו הראשית.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון