תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן ענייניםהמכון לרפואה גרעינית הינו אחד ממרכזי המצויינות במרכז הרפואי ת"א.

להלן מדדי המצויינות* של המערך


מדדי מצויינות

  • במסגרת המכון מבוצעות כל סל הבדיקות בישראל, וכן בדיקות וטרייסרים יחודיים  • בשנת 2017 ביצענו 13100 בדיקותמרכז הפנייה ארצי

מעל ל-70% מכלל הבדיקות במכון מופנות מחוץ לתל אביב- מכל רחבי הארץ

איכות

  • זמינות תורים - התחייבות לתור תוך שבוע במקרים דחופים
  • פרק זמן לתשובות לבדיקות - תוך 3-4 ימי עבודה - הנמוך ביותר בארץ

מורכבות
  • במסגרת המכון מבוצעות כל סל הבדיקות בישראל, וכן בדיקות וטרייסרים יחודיים* הנתונים לשנת 2015 אלא אם צויין אחרת

תפריט ניווט תחתון