קול קורא

מענקי המרכז הרפואי

תוכנית רום - השתלמות במחקר עבור סטודנטים לרפואה

 

TLVMC BRAIN GRANT 2014 Request for Applications

 

"אופק" - מלגות מצוינות להשתלמות לשנת 2013

קול קורא לשנת 2013

נספח א'

בקשות בכתב למועד יולי 2013  יש להגיש עד 31/12/2012 לפרופ' מטות – מנהלת מחלקת הרדמה, כאב וט"נ כללי, יו"ר ועדת הבחירה

 

מלגות ומענקים
כניסה למערכת

שלום, אורח