חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרה  דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע בכתובת:
http://foi.gov.il/he/inforequest


הממונה על חופש המידע במרכז הרפואי ת"א היא סיגל רביע, עו"ד:
טלפון: 03-6974728
פקס: 03-6973859
כתובת: רח' ויצמן 6, תל-אביב 6423906
דואל: sigalr@tlvmc.gov.il

 

ניתן להגיש בקשה למידע בהתאם לחוק חופש המידע אל הממונה באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני, בצירוף אסמכתא על תשלום האגרה לפי החוק.

 

יומן מנכ"ל המרכז הרפואי ת"א

מידע על איכות הסביבה:

קישורים מומלצים:

לשון החוק באתר כנסת ישראל: http://knesset.gov.il/laws/special/heb/freedom_info.htm

היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים: http://foi.gov.il/he/homepage.

דו"ח על תנועת מאושפזים בחדר המיון הכללי מחולק לפי שנים 2010-2015

לרשותכם אפשרות צפייה בקיבוץ נתונים על תנטעת המאושפזים בחדר המין הכללי עם פילוח לפי שנים.

היתרים והתקשרויות

פרסום היתרים והתקשרויות בין ביה"ח לגופים ציבוריים עפ"י החלטת ממשלה מס' 1116

  • שרותי אמבולנסים – ההתקשרות הינה עם אמבולנס חולון, תוקף ההתקשרות עד 22.5.17.
  • שרותי שמירה פרטית לחולה – התקשרות עם נתן המרכז הישראלי לרפואה סיעודית, תוקף ההתקשרות עד 31.1.18
  • תחנת מוניות – מתן עמדת סדרן מוניות ליד המרפאות – ההתקשרות עם אגודה שיתופית – מוניות איכילוב , תוקף ההתקשרות עד 23.11.17.

כניסה למערכת

שלום, אורח